SMALL BASİC’de YILDIZ ÇİZDİRME KODLARI

Aşağıda yazılan kodlarımız ile kaplumbağa karakterine yıldız çizimi yaptıracağız.
“Show” komutu kaplumbağayı gösterir. 
“Speed” komutu kaplumbağanın hızını ayarlar.
“Move” komutu kaplumbağanın ilerleme mesafesini ayarlar.
“Turn” komutu kaplumbağanın dönüş açısını ayarlar.

Turtle.Show()
Turtle.speed=10
Turtle.Move(100)
Turtle.Turn(144)
Turtle.Move(100)
Turtle.Turn(144)
Turtle.Move(100)
Turtle.Turn(144)
Turtle.Move(100)
Turtle.Turn(144)
Turtle.Move(100)
Turtle.Turn(144)